niedziela, 9 grudnia 2012

SOLIDny kod cz. 1 - wstęp

SOLIDnie, czyli jak?

Skoro podstawy programowania obiektowego mamy już za sobą (dla tych, którzy przegapili - spis treści jest tutaj), to pora zająć się jakimiś poważniejszymi tematami związanymi z OOP :)

Na początek chciałbym rozszyfrować akronim SOLID.
Co się za nim kryje? Zbiór pięciu podstawowych zasad dotyczących programowania obiektowego:
  • Single responsibility principle
  • Open/closed principle
  • Liskov substitution principle
  • Interface segregation principle
  • Dependency inversion principle

Dzisiaj chciałbym powiedzieć o każdej jedynie kilka słów, a gruntownym omówieniem zajmę się już w niedługo:)


Single responsibility principle (Zasada jednej odpowiedzialności) mówi o tym, że klasa nie powinna mieć więcej niż jednego powodu do modyfikacji.

Open/closed principle (Zasada otwarte-zamknięte) mówi o tym, że elementy systemu powinny być otwarte na rozszerzenia, ale zamknięte na zmiany.

Liskov substitution principle (Zasada podstawienia Liskov) mówi o tym, że wszystkie metody, które korzystają z klasy bazowej powinny również z powodzeniem móc korzystać z klas dziedziczących po niej.

Interface segregation principle (Zasada segregacji interfejsów) dzieli interfejsy, które są rozbudowane, na mniejsze, w taki sposób, aby klient nie wiedział o istnieniu metod, które są dla niego nieużyteczne.

Dependency inversion principle (Zasada odwrócenia zależności) mówi o tym, żeby tam gdzie to tylko możliwe, tworzyć zależności w oparciu o abstrakcje, a nie konkretne implementacje.


Na dzisiaj to wszystko, ale biorąc pod uwagę kilka ostatnich dni, rozwinięcia tematu możecie się spodziewać bardzo szybko:)