poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Where's the law?

z obcymi (nie) za pan brat

Jeżeli chcielibyśmy ująć kwintesencję Prawa Demeter (Law of Demeter) w jednym zdaniu to brzmiałoby ono: "rozmawiaj tylko z (bliskimi) przyjaciółmi".
W pełnej formie mówi ono o tym, że metoda danego obiektu może odwoływać się jedynie do metod należących do:
  • tego samego obiektu,
  • dowolnego parametru przekazanego do niej,
  • dowolnego obiektu przez nią stworzonego,
  • dowolnego składnika, klasy do której należy dana metoda.